Diskutim mbi ligjin e ndryshuar ‘Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare’

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një shkelje e përhapur e të drejtave të njeriut me përmasa epidemike në Shqipëri. Rrënjët e dhunës origjinojnë në traditat dhe zakonet patriarkale, identitetet dhe rolet e ngurta gjinore, “sistemi” i nderit dhe turpit, zakonet e hierarkisë brenda familjes dhe kontrolli midis brezave familjar. 📢⚫️ Sipas INSTAT, 🧑‍💼52.9% (1 në 2) e vajzave dhe grave kanë përjetuar një formë të dhunës në vendin tonë. 61.8% e tyre kanë përjetuar dhunë në marrëdhëniet dashurore. 👩‍💼Ne besojmë se të rinjtë duhen pregatitur për të identifikuar e luftuar fenomenin në fjalë përmes dijes dhe bashkëbisedimit të hapur! 🔄Sot patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Avokate Anila Pjetri Frroku për të ndarë me të rinjtë tanë njohuri praktike nga eksperienca e saj e përditshme e trajtimit ligjor të pasojave të dhunës.

👩‍⚖️Mes gjërave të diskutuara, ishte dhe funksionimi i urdhërave të mbrojtjës, të metat në zbatimin e ligjit mbi dhunën në marrëdhëniet familjare, rëndësinë e rolit strategjik të SPZ (Specialistit të Policimit në Zonë)👮‍♀️, psikologut shkollor, e palëve tjera, për parandalimin, raportimin e trajtimin dhunës që jo githmonë kryhet me përkujdes të duhur profesional.

Së fundmi, është tej mase shqetësuese që në territorin gjeografik të Lezhës mungon infrastruktura e dedikuar posaçërisht për rehabilitimin e ri-integrimin e suksesshëm të viktimave dhe dhunuesve në shoqëri. Dhuna është një fenomen dinamik që rrezikon të shkatërrojë shëndetin mendor dhe fizik të viktimave përballë këtij realiteti. ➡️Burgosja në raste të shumta, përkeqëson situatën pasi dhunuesi nuk bëhet pjesë e asnjë programi rehabilitues për të trajtuar në rrënjë sjelljet anti-shoqërore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English
Albanian English