Hartimi I Buxhetit Bashkiak

ℹ️ http://www.buxhetim.al/

Gjejmë mundësinë të ndajmë me ju këtë link i cili nxit të rinjtë, e këdo tjetër, të përfshihet në prioritizimin e fushave më të nevojshme për tu financuar përmes buxhetit bashkiak 💰, që nuk është gjë tjetër veçse mirë-manaxhimi i fondeve publike (💲) sipas nevojave reale të komuniteteve tona! 🔺

Është një pyetësor që merr vetëm 10 sekonda kohë.📲 Njerëzit e dedikuar për përpunimin e atyre të dhënave (Instituti Agenda përmes organizatës lokale Power of Education në Lezhë) do të sigurohen që ato do të raportohen dhe publikohen në mënyrë të saktë dhe transparente në media, në këshillat bashkiakë, si dhe pranë grupeve të ndryshme të interesit. ✔️

⭕️Forca, pak solidarizim 📣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English
Albanian English