Training Session: Online Learning Tools

Online Tools ka qenë tema përmbyllëse e setit të trajnimeve, që të rinjtë e angazhuar pranë projektit ‘Y.E.S – A Call for Action’, kanë përfituar.

Në këtë trajnim pjesëmarrësit patën mundësi të njihen nga afër me një sërë mundësish dhe strukturash që i ndihmojnë për të zhvilluar veten si në fushën akademike e profesionale dhe në atë personale.

Disa prej mjeteve që të rinjtë mund të përdorin për marrjen e shërbimeve, gjetjen e bursave të studimit, shkëmbimeve të eksperiencave, trajnimeve, praktikave etj., janë:

• Karta Rinore
• Paketa Europass
• Academic Earth
• SALTO Youth
• Erasmus +
• Hey Success
• Canva

#YES #youth #activeyouth #onlinetools #usembassy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English
Albanian English