Përfshihuni!

Kërkesa e H.A.N.A's për ju është: ‘'Bashkohuni me ne për impakt dhe zgjidhje afatgjata'’
Shqipëria nuk përballet me mungesën e potencialeve njerëzore, përkundrazi, është mungesa e motivimit dhe këmbënguljes sfida më e madhe. Zotërojmë burime të pafundme, por pak ide se çfarë duhet bëre me to; kemi institucione publike por mungon monitorimi komunitar si dhe nxitja e angazhimit qytetar; kemi të rinj por jo vrull rinor për të transformuar kulturën e indiferentizmit që mbizotëron. Ne nuk mund t’ju marrim të gjithëve ju me vete në terren, por ajo çfarë mund të bëjmë është t'ju ftojmë të na bashkoheni në aktivitetin tonë të ardhshëm. Na jepni kohën tuaj dhe përjetoni valën e ndryshimit që ju vetë do të nxisni me mbështetjen dhe angazhimin për shoqërinë. VULLNETARIZO PËR H.A.N.A!

Albania cannot be bound to having human potential but lacking in motivation and perseverance; possessing immenseness resources but few ideas of what to do with them; public institutions but no monitoring and involvement from the people; youth but no youth drives to transform the un-progressive culture surrounding them. . Give us your time and experience the change wave that you can support igniting. 

VULLNETARIZO PËR H.A.N.A!

H.A.N.A Centre youth group cleaning  Kune-Vain Lagune

https://www.facebook.com/hanacentre.org/

 

Marching against sexual violence

DONATE!

We want to share stories of success and spread optimism, because we have faith in the power of positivity.   However, we also want to expose barriers that stand in the way of progress and we want to do so professionally. Be our partner in creating a culture of openness, learning and sharing through video-graphy for our fellow Albanians                                                                                                                                               Credins Bank, Lezhe                                                                                                      IBAN Leke: 000000000000000000000000000000000000                                IBAN Euro: 000000000000000000000000000000000000000                 SWIFT CODE:00000

 

 

Albanian
English Albanian